Daxili Təqaüd Proqramı

Müsabiqənin keçirilmə qaydaları

 • Müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı elan SOCAR-nin veb-səhifəsində və elanlar bölməsində yerləşdirilir.
 • Müsahibəyə buraxılan tələbələrin siyahısı namizədlər bölməsində yerləşdirilir.
 • Müsabiqə 2 turda - məntiq üzrə test imtahani (1-ci tur) və SOCAR-da müsahibə (2-ci tur) yolu ilə keçirilir.
 • 1-ci turda tələb olunan balı toplayan namizədlər 2-ci tura- müsahibəyə buraxılır.
 • Müsahibəyə buraxılan iddiaçılar özləri ilə şəxsiyyət vəsiqəsi, tələbə biletitrankriptin əslini götürməlidirlər.
 • 2-ci turda namizədlər SOCAR-ın müsabiqə komissiyası tərəfindən müsahibə olunur.
 • Komissiya üzvləri iddiaçıların hazırlığını 5 (beş) ballıq sistemlə qiymətləndirirlər.
 • Qiymətləndirmə zamanı neft, neft-kimya, energetika, kompüter mühəndisliyi ixtisaslarından olan, KİV-də ixtisası ilə əlaqəli məlumatlarla maraqlanan, işgüzarlığı ilə seçilən, təcrübə rəhbəri tərəfindən yaxşı xarakterizə olunan, habelə ixtisası üzrə işləmək həvəsi olan, nizam-intizama riayət edən iddiaçılara üstünlük verilir. 1-ci turda toplanan ballar 2-ci turda nəzərə alınmır.
 • Komissiya üzvləri tərəfindən iddiaçılara verilən balların cəminin müsabiqəni aparan Komissiya üzvlərinin sayına bölünməsi yolu ilə hər bir iddiaçı üçün orta bal müəyyən olunur.
 • Hər kursdan "4"-dən aşağı olmamaq şərti ilə ən çox orta bal toplamış 40 nəfərədək namizəd Təqaüdçü seçilir.
 • Komissiya tərəfindən seçilmiş Təqaüdçülərin siyahısı təsdiq edilmək üçün SOCAR-ın prezidentinə təqdim olunur.
 • SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra Təqaüdçülərin siyahısı təqaüdçülər bölməsində yerləşdirilir.