Daxili Təqaüd Proqramı

İxtisaslar

 

NÖC və Avtomatika Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri, informasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
Elektrotexnoloji və elektrotexniki qurğular və sistemlər
Elektromexanika
İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması
Metrologiya, standartlaşma və sertifikasiya mühədisliyi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Ekologiya Ekologiya 
Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (neft və qaz sənayesi üzrə)
Ətraf mühit kimyası
Ətraf mühit və neft sənayesi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Energetika Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri
Elektrik təchizatı
Elektrik mühəndisliyi
İstilik energetikası mühəndisliyi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Geoloji-kəşfiyyat Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
Neft və qazın geologiyası
Geofizika mühəndisliyi
Geologiya mühəndisliyi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı
Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri
Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri
Kompüter elmi və mühəndisliyi
Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili, kompüter təhlükəsizliyi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
İqtisadiyyat Sənaye mühəndisliyi
Mühasibat uçotu və audit
Maliyyə və maliyyə kredit
Menecment, biznesin və sənayenin təşkili və idarə edilməsi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Kimya-texnologiya Üzvi kimya və neft kimyası texnologiyası
Qaz kimyası texnologiyası
Neft və qaz emalı texnologiyası
Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Mexanika Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
Mexanika Mühəndisliyi
Mexatronika və robototexnika
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Qaz Neft Mədən Neft və qaz quyularının qazılması
Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
Neftin-qazın nəqli və saxlanması
Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar
Tikinti İnşaat mühəndisliyi və menecment
Dəniz hidrotexniki qurğular, onların tikintisi (neft və qaz sənayesi üzrə)
Neft və qaz kəmər və anbarlarının layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı
Müvafiq dərslər keçirilən digər ixtisaslar